T.Gogolauri, E.Vermisheva, B.Serebrennikov, J.Homer, A. Mdivani, A.Khanguljan. Tbilisi, 1931